دوره آموزشی علم داده و بیگ دیتا با رویکرد آمار و ریاضیات

گزارش سالانۀ فعالیت‌های انجمن

21

20

19

18