کارگاه‌ها

نمایش 1–9 از 22 نتیجه

تکمیل شده

دوره تبلو

به ابتکار انجمن‌های مهندسی صنایع برتر کشور
سطح مقدماتی و پیشرفته
دوره مجازی
120,000 تومان
تکمیل شده

رزومه‌نویسی برای apply

این دوره با همکاری انجمن مهندسی صنایع دانشگاه‌های مطرح کشور برگزار می‌شود.
سطح مقدماتی و متوسطه
دوره مجازی
40,000 تومان
پیش ثبت نام

MSP (کپی)

این دوره با همکاری انجمن مهندسی صنایع دانشگاه‌های مطرح کشور برگزار می‌شود.
سطح مقدماتی و متوسطه
دوره مجازی
250,000 تومان
تکمیل شده

python مقدماتی

تمامی درامد دوره صرف درمان بیماران سرطانی خواهد شد.
سطح مقدماتی
دوره مجازی
140,000 تومان
تکمیل شده

MSP

این دوره با همکاری انجمن مهندسی صنایع دانشگاه‌های مطرح کشور برگزار می‌شود.
سطح مقدماتی و متوسطه
دوره مجازی
200,000 تومان
تکمیل شده

TRIZ

این دوره با همکاری انجمن مهندسی صنایع دانشگاه‌های مطرح کشور برگزار می‌شود.
سطح مقدماتی و متوسطه
دوره مجازی
60,000 تومان
تکمیل شده

ISO 9001

این دوره با همکاری انجمن مهندسی صنایع دانشگاه‌های مطرح کشور برگزار می‌شود.
سطح مقدماتی و پیشرفته
دوره مجازی
200,000 تومان
تکمیل شده

داشبوردسازی در اکسل

این دوره با همکاری انجمن مهندسی صنایع دانشگاه‌های مطرح کشور برگزار می‌شود.
سطح مقدماتی و پیشرفته
دوره مجازی
250,000 تومان
تکمیل شده

اکسل پیشرفته

این دوره با همکاری انجمن مهندسی صنایع دانشگاه‌های مطرح کشور برگزار می‌شود.
سطح مقدماتی و پیشرفته
دوره غیرحضوری
200,000 تومان