پر باز کن! فرصت ویژۀ‌ ارتقای مهارت‌های فردی و شغلی

گفتگوها

5 کالا

تکمیل شده
40%
تخفیف

کارگاه جامع ارائۀ‌ برتر (کد 2)

در این دوره،‌ در کنار یادگیری اصول فنی کار با نرم‌افزارها تکنیک‌ها و مهارت‌های درستی استفاده از ابزارها را نیز می‌آموزیم. در کنار هم تمرین می‌کنیم و نمونه‌های خوب و بد را بررسی می‌کنیم.
سطح عمومی
دوره مجازی
از: 15,000 تومان از: 9,000 تومان
تکمیل شده

کارمندی یا کارآفرینی؟

این دوره توسط انجمن مهندسی صنایع دانشگاه‌ یزد برگزار می‌شود.
سطح مقدماتی
دوره مجازی
رایگان
تکمیل شده

تبادل نظر در خصوص حقوق متقابل من و سازمان محل کارم

این دوره توسط انجمن مهندسی صنایع دانشگاه‌ یزد برگزار می‌شود.
سطح مقدماتی
دوره مجازی
رایگان
تکمیل شده

بحث و گفتگو در خصوص شبکه سازی حرفه‌ای

این دوره توسط انجمن مهندسی صنایع دانشگاه‌ یزد برگزار می‌شود.
سطح مقدماتی
دوره مجازی
12,000 تومان
تکمیل شده

آشنایی با دیجیتال مارکتینگ و Google Ads

این دوره توسط انجمن مهندسی صنایع دانشگاه‌ یزد برگزار می‌شود.
سطح مقدماتی
دوره مجازی
رایگان