تماس با ما

    📞 تلفن تماس:
    📩 ایمیل سازمانی:  info@Yazdiss.ir
    📌 نشانی و کد پستی:‌ یزد، صفاییه، دانشگاه یزد، ساختمان فنی ۱، دانشکده مهندسی صنایع، راهروی تحصیلات تکمیلی. ک.پ: ۸۹۱۵۸۱۸۴۱۱