تماس با ما

? تلفن تماس:
? ایمیل سازمانی:  info@Yazdiss.ir
? نشانی و کد پستی:‌ یزد، صفاییه، دانشگاه یزد، ساختمان فنی ۱، دانشکده مهندسی صنایع، راهروی تحصیلات تکمیلی. ک.پ: ۸۹۱۵۸۱۸۴۱۱