پر باز کن! فرصت ویژۀ‌ ارتقای مهارت‌های فردی و شغلی

تماس با ما

📞 تلفن تماس:
📩 ایمیل سازمانی:  info@Yazdiss.ir
📌 نشانی و کد پستی:‌ یزد، صفاییه، دانشگاه یزد، ساختمان فنی ۱، دانشکده مهندسی صنایع، راهروی تحصیلات تکمیلی. ک.پ: ۸۹۱۵۸۱۸۴۱۱