ما در انجمن علمی مهندسی صنایع با محدودسازی دسترسی آزاد به اینترنت مخالفیم. >>> اطلاعات بیشتر

فروشگاه کتاب

نمایش 28–28 از 28 نتیجه

احتمال و آمار در مهندسی و علم مدیریت

یادگیری آسان احتمال و آمار کاربردی برای مدیران و پرهیز از پرداختن به حواشی خسته‌کننده آرزوی هر فراگیر علوم انسانی بوده است. در این کتاب محتوای مورد نیاز مهندسان صنایع و مدیران انسانی در حوزۀ آمار و احتمال به صورت همه‌جانبه آمده است.
18,550 تومان