ما در انجمن علمی مهندسی صنایع با محدودسازی دسترسی آزاد به اینترنت مخالفیم. >>> اطلاعات بیشتر

فروشگاه کتاب

نمایش 10–18 از 28 نتیجه

توالی عملیات و زمان‌بندی تولید

نظریه توالی عملیات، در برگیرنده رویکردها و الگوریتم های اولیه و پیشرفته به منظور مدل سازی و حل مسائل متنوع زمان بندی و ترتیب توالی عملیات و کارها در سیستم های مختلف تولیدی می باشد
11,000 تومان

مبانی مکان‌یابی تسهیلات

ا توجه به رشد صنعتی و توجه مدیران به افزایش بهره وری، مطالعه و بررسی محصول، فرایند تولید، الگوی جریان مواد و طرح استقرار برای صاحبان واحدهای تولیدی اهمیت پیدا کرد
25,600 تومان

آشنایی با سیستم‌های ارزیابی عملکرد

عملکرد یکی از مفاهیم بنیادین در مدیریت محسوب میشود؛ چرا که بسیاری از وظایف مدیریت بر اساس آن شکل میگیرد.
35,000 تومان

آشنایی با مفاهیم و روش‌های مدیریت کیفیت

، تمامی الزامات سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001: 2015 را به طور دقیق بررسی و تشریح می کنیم. به دلیل این که استاندارد مدیریت کیفیت، هر آنچه انجام می دهید را در راستای اهدافی مشخص، برای دستیابی به بالاترین بهره وری، سازماندهی می کند
65,500 تومان

هوش مصنوعي در مديريت پروژه (يك مرجع تحقيقاتي پايه) – جلد 1 و 2

در كتاب حاضر به كاربردهاي هوش مصنوعي در زمينه مديريت پروژه پرداخته شده است. در دو فصل اول كتاب، مقدماتي از مديريت پروژه و هوش مصنوعي معرفي شده‌اند.
16,000 تومان

تصمیم گیری بر اساس GA در بهینه سازی

الگوریتم ژنتیک (Genetic Algorithm) یا GA، به طور قطع شناخته شده ترین روش بهینه سازی هوشمند و الگوریتم تکاملی است که کاربردهای فراوانی در رشته های مختلف علمی و مهندسی دارد.
15,000 تومان

جوشکاری و فرایندهای وابسته

با توجه به نقش کلیدی جوشکاری در پیشرفت صنعت و کاربردهای گسترده ی آن، لزوم فراگیری این دانش برای رشته های مهندسی روشن است.
10,500 تومان

فرایندهای ماشین‌کاری و تولید صنعتی

هر فرایند تولیدی صنعتی، متشکل از مجموعه ای از ماشین های ساده و پیچیده است که به ترتیب مشخصی وظایف خود را انجام می دهند تا از یک ماده خام یک محصول هدفمند، با کیفیت، ارزان قیمت و انعطاف پذیر تولید شود. برای رسیدن به این هدف، در ابتدا سیستم های اتوماسیون صنعتی به روش سنتی پیاده سازی می شدند.
11,000 تومان

برنامه‌ریزی تولید کلی

یکی از موضوعات اساسی در فعالیت های روزمره صنایع مختلف تولیدی استفاده از مفاهیم بنیادین برنامه ریزی تولید است. برنامه ریزی تولید نقش بسیار مهمی در برآورد تقاضای مشتریان، تدارک مواد اولیه، کاهش هزینه های جاری و ثابت واحدهای تولیدی دارد. امروزه اکثر واحدهای تولیدی به سبب مدیریت سنتی از ضعف برنامه ریزی تولید رنج می برند.
12,000 تومان