رویداد بزرگ روز مهندس 1402
تکمیل شده

دورۀ جامع تربیت کارشناس برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

حضوری

پروژه، انجام یک کار خاص که محدود به زمان شروع و پایان، منابع مالی، تجهیزات، پرسنل و مهم‌تر از همه هدف می‌باشد. برای استفادۀ مناسب و بهینه از این موارد و هدایت پروژه به‌سمت هدف اصلی از مدیریت و کنترل پروژه بهره می‌گیرند.کنترل پروژه فرایندی است که برای تشخیص به‌موقع مشکلات احتمالی در روند اجرای پروژه طراحی می‌شود. این کار به مدیر پروژه اجازه می‌دهد که مشکلات پیش‌رو را قبل از بزرگ‌شدن و زمانی که یک راه حل آسان دارند، شناسایی و برطرف کند و در جهت حفظ مسیر پروژه برای دستیابی به یک تعادل اقتصادی موجه بین سه عامل هزینه، زمان و کیفیت در حین اجرای پروژه، از ابزار و تکنیک‌های خاص خود در انجام این مهم کمک بگیرد.کنترل پروژه شامل تأیید و کنترل فعالیت‌های پروژه برای تقویت عملکرد تعریف‌شده و اهداف رسمی، افراد، فرایندها و ابزار مورد استفاده برای مسائل مربوط به برنامه‌ریزی، مدیریت و کاهش هزینه، زمان و ریسک‌هایی است که ممکن است بر یک پروژه تأثیر بگذارند.این دوره برای دومین سال متوالی، همراه با اعطای مدرک بین‌المللی در طی ۱۲٠ ساعت به‌همت انجمن علمی برگزار شد. از مدرسان دوره، دکتر محمد‌مهدی لطفی و دکتر مجید شخصی‌نیائی، استادان محترم دانشگاه یزد، را می‌توان نام برد. دکتر علی زارع، دکتر حسین اشکوه، مهندس محسن امین‌زاده و مهندس علی خالویی از دیگر استادان دوره می‌باشند.سعی انجمن علمی بر این است تا در اغلب دوره‌ها، کار با نرم‌افزاری مرتبط با مبحث تدریس بیان شود. در این دوره نیز، چگونگی تهیۀ برنامۀ زمان‌بندی و کنترل آن با نرم‌افزار MSP توسط دکتر شخصی‌نیائی بیان شد. چندی از مباحث تدریس‌شده در طی دوره، تعاریف و نگاه‌های کنترل پروژه، نقشه‌خوانی، درج موارد قراردادی در برنامۀ زمان‌بندی، پروژۀ عملی، داشبورد‌های مدیریتی، آشنایی با استاندارد‌های مدیریت پروژه، تامین مالی پروژه و... می‌باشند.

800,000 تومان

پایان مهلت ثبت نام