تکمیل شده

مناظره علمی ارشد آری یا نه؟

زمان برگزاری دوره:

 13 خرداد ماه ساعت 20

مجازی

  • حتما پس از قطعی شدن ثبت نام خود در گروه مربوطه عضو شوید.

  • نحوه دسترسی به دوره: برگزاری زنده در نرم افزار Adboe Connect

رایگان

پایان مهلت ثبت نام