رویداد بزرگ روز مهندس 1402
تکمیل شده

کارآفرینی و مهارت بازارکار(جلسه اول از سلسله وبینارهای IEX)

زمان برگزاری دوره:

پنجشنبه 1 آبان‌ماه ساعت 19

مجازی

  • حتما پس از قطعی شدن ثبت نام خود در گروه مربوطه عضو شوید.

  • نحوه دسترسی به دوره: برگزاری زنده در نرم افزار Adboe Connect

تومانرایگان