رویداد بزرگ روز مهندس 1402
تکمیل شده

اکسل پیشرفته

زمان برگزاری دوره:

11، 13، 18، 20، 25، 27 اسفندماه 

ساعت 19 الی 21:30

به مدت 15 ساعت

مدرسین

مهندس حامد قنبری
مدرس اکسل و دوره‌های دیگر در مجتمع فنی تهران

غیرحضوری

  • طول دوره: 15 ساعت
  • نحوه دسترسی به دوره: برگزاری زنده در نرم افزار Adboe Connect

200,000 تومان

پایان مهلت ثبت نام