کنترل کیفیت آماری

0
0 دیدگاه کاربران
استفاده از فنون آماری برای بهبود و یا کنترل کیفیت محصولات با خدمات در قرن بیستم آغاز شد. استفاده از نمودارهای کنترل کیفی امروزه در بخش های کنترل کیفیت کارگاه ها و کارخانجات ترسیم می شود و مهندسین از طریق این نمودارها قادر به تشخیص صحت فرایند تولید یا ارائه خدمات هستند. از آنجایی که برای بررسی محصول یا خدمات از روش های نمونه گیری استفاده می شود، فنون آماری هم در بخش روش های نمونه گیری و هم در سنجش تغییرپذیری فرایند تولید محصول یا خدمات نقش مهمی ایفا می کند.

65,000 تومان

اطلاعات بیشتر

نویسندگان

یحیی زارع مهرجردی، محسن شجاعی

نوبت چاپ

اول

تعداد صفحات

657