دوره آموزشی علم داده و بیگ دیتا با رویکرد آمار و ریاضیات
تکمیل شده

دورۀ کارگاهی EFQM

حضوری

150,000 تومان

پایان مهلت ثبت نام