توالی عملیات و زمان‌بندی تولید

0
0 دیدگاه کاربران
در نظریه توالی عملیات، مفروضات مختلفی برای مسائل تولیدی و کارگاهی در نظر گرفته شده است و براساس این مفروضات مدل ها و الگوریتم های مختلف ارائه می گردد. به عنوان مثال می توان به مدل های تک ماشینه اشاره داشت که با در نظر گرفتن یک ماشین که کارهای مختلفی بر روی آن فرایند می شود، می توان مفروضات مختلف را برای کارها در نظر گرفت و الگوریتم های طراحی شده را پیاده سازی نمود.
موجود در انبار

11,000 تومان

اطلاعات بیشتر

نویسندگان

محمدباقر فخرزاد

نوبت چاپ

اول

تعداد صفحات

511