رویداد بزرگ روز مهندس 1402

ثبت نام جشن روز دانشجو

پایان مهلت ثبت نام

  • صرفا دانشجويان رشته مهندسی صنايع مجاز به ثبت نام از طریق این فرم می‌باشند.
  • شرط حضور در مراسم دریافت واکسن کرونا می‌باشد. لذا بارگذاری تصویر کارت واکسن الزامی می‌باشد.
  • به علت ظرفیت محدود اولویت با دانشجویانی است، که زودتر ثبت نام خود را انجام دهند.