راهبرد چیست؟

مجموعۀ مطبوعاتی راهبرد، متشکل از کارگروه آموزش، تولید محتوا و کارگروه نشریه است که عمدۀ فعالیت این مجموعه را کارگروه نشریه تشکیل می‌دهد. راهبرد در آخرین رقابت نشریات دانشجویی مهندسی صنایع توانست رتبه نخست کشوری را کسب کند. تمام تلاش ما در مجموعۀ راهبرد، پاسداشت علمی و ترویج دانش مهندسی صنایع و به اشتراک گذاشتن هر آن چیزی است که رشد علمی مخاطبین را حاصل کند. در کنار آن به حرمت قلم و حقی که زبان فارسی به گردن ما دارد در زمینه‌های ادبی و نوشتاری نیز تحقیق و پژوهش می‌کنیم و آن را در مجرای جداگانه‌ای به نام راهبردنویس در فضای مجازی منتشر می‌کنیم.

آرمان‌های جانبی راهبرد

حمایت از نوع بشر، حمایت از زبان و ادبیات فارسی و حمایت از محیط زیست از آرمان‌های راهبردند. اگر محیط‌زیست سالمی نداشته باشیم کاغذی برای چاپ و نوشتن و زمینی برای زندگی کردن نداریم. اگر زبان فارسی تحریف شود در سخن راندن و نوشتن دچار مشکل می‌شویم و اگر وجدانمان اجازه بدهد حرفۀ مهندسی را بدون در نظر گرفتن حقوق طبیعی انسان‌های اطرافمان بنگریم آنگاه وجدانی نخواهیم داشت. بدیهیست که راهبرد حامی مبدأ و منشأ خود باشد!

پوشش خبری موفقیت‌های راهبرد در رسانه‌ها

 
نشریه علمی فرهنگی راهبرد متعلق به انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه یزد در دومین جشنواره کشوری نشریات دانشجویی مهندسی صنایع سال 1397، رتبه‌ نخست را کسب کرد.
 
به گزارش دریافتی از گروه مهندسی صنایع دانشگاه یزد این جشنواره با رقابت ۳۵ نشریه دانشجویی و ۱۸ انجمن علمی مهندسی صنایع کشور در قالب شانزدهمین همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع در آذرماه امسال و به میزبانی دانشگاه الزهرا برگزار شد.

اتاق فکر

بعد از شروع روند دریافت مقالات، هر دو هفته یک‌بار و در اواخر فرصت دریافت مقالات هر هفته یک‌بار طی جلسه ای که از همۀ نویسندگان و اعضای شورای سیاست‌گذاری دعوت می‌شود افراد به بحث و گفتگو پیرامون اصلاح روند تهیۀ نشریه از مقالات تا طراحی و چاپ و توزیع داوری می‌پردازند.

بهترین تجربه‌ها تا به امروز

همکاری و فعالیت در انجمن علمی و نشریه برای من یک فعالیت ارزشمند دانشگاهی برای بهبود مهارت‌های فردی و تیمی به حساب می‌آید.
مهدی براتیان
مدیرمسئول نشریهٰ راهبرد