رویداد بزرگ روز مهندس 1402

بازدید

3 کالا

تکمیل شده

بازدید از شرکت آهن و فولاد ارفع

بازدید از شرکت آهن و فولاد ارفع
دوره بازدید
50,000 تومان
تکمیل شده

بازدید از کارخانه سپندپیچ یزد

بازدید از کارخانه سپندپیچ یزد
دوره حضوری
رایگان
تکمیل شده

بازدید از دهمین نمایشگاه پژوهش، فناوری و فن بازار یزد و پانزدهمین نمایشگاه کامیتکس

بازدید از دهمین نمایشگاه پژوهش، فناوری و فن بازار یزد و پانزدهمین نمایشگاه کامیتکس
دوره حضوری
رایگان