نشریۀ راهبرد

2 کالا

تکمیل شده

کارگاه پژوهشی و آموزشی مقاله‌های آکادمیک

طرح عیدانه انجمن مهندسی صنایع دانشگاه یزد
دوره مجازی
رایگان
تکمیل شده
22%
تخفیف
سطح مبتدی
دوره مجازی
39,000 تومان