رویداد بزرگ روز مهندس 1402
تکمیل شده

زمان‌بندی پروژه‌ها به کمک تامین مالی بهینه شده

زمان برگزاری دوره:

21 شهریور ماه

ساعت 18 الی 19

مجازی

  • حتما پس از قطعی شدن ثبت نام خود در گروه مربوطه عضو شوید.

  • نحوه دسترسی به دوره: برگزاری زنده در نرم افزار Adboe Connect

تومانرایگان