رویداد بزرگ روز مهندس 1402
تکمیل شده

TRIZ

زمان برگزاری دوره:

16 و 19 اسفندماه

ساعت 18 الی 20

مدرس

مهندس پیمان سرحدی
مدیرعامل باشگاه نوآوری و فتاوری یونسکو

مدیرعامل و موسس شرکت توسعه فناوری پیشرفته دکاموند در سوئیس، مدیرعامل و موسس شرکت تکنولوژی و توسعه آروکو

مجازی

  • تعداد جلسات: 2 جلسه به مدت 4 ساعت
  • نحوه دسترسی به دوره: برگزاری زنده در نرم افزار Adboe Connect

60,000 تومان

پایان مهلت ثبت نام