رویداد بزرگ روز مهندس 1402
تکمیل شده

بازدید پالایشگاه ستاره خلیج فارس (خانم‌ها)

پسرها: 12 تا 14 اسفندماه

دخترها: 13 تا 15 اسفندماه

بازدید

قیمت اصلی 410,000 تومان بود.قیمت فعلی 150,000 تومان است.

پایان مهلت ثبت نام