رویداد بزرگ روز مهندس 1402
تکمیل شده

بازدید از کارخانه رامینا پلاستیک یزد

بازدید

به‌دلیل اهمیت این موضوع انجمن علمی مهندسی صنایع بازدید از کارخانۀ رامینا پلاستیک یزد را به سرپرسرتی دکتر نخعی‌نژاد (استاد مشاور انجمن علمی مهندسی صنایع و عضو هیئت علمی دانشکده) در بیستم آذرماه برگزار نمود. این کارخانه در زمینه‌ی تولید انواع نایلون ساده و چندلایه که در بسته‌بندی کالاهای صنعتی و تولیدی به‌کارمی‌رود، مشغول به فعالیت است و با همکاری مهندسان صنایع و شیمی، پرسنل و نیروهای متخصص توانسته کالاها، پاکت‌ها و نوارهای بسته‌بندی با کیفیت را برای کارخانه‌های پگاه، رامک، دراژه، پنبه‌ریز و... فراهم نماید. بازدیدکنندگان پس از استقبال و توضیحات مقدماتی، بازدید از بخش‌های مختلف کارخانه را شروع کردند. بازدید از سالن مواد اولیه و سالن مربوط به دستگاه‌های تهیۀ پلی‌اتیلفن، سلفون و… آغاز شد و ضمن بازدید، مسئول این بخش توضیحاتی در مورد نوع محصولات و چند‌لایه بودن آن‌ها که بنا به خواست و نیاز مشتری است را برای دانشجویان بازگو کرد و افزود: پس از تایید مشتری از طرح زده‌شده قالب‌سازی شروع می‌شود که به آن کلیشه‌سازی نیز می‌گویند. هزینۀ کلیشه‌سازی جدا از سایر هزینه‌ها بین دویست‌هزار‌ تومان تا پانزده‌‌میلیون تومان است که مشتری متقبل می‌شود. پس از کلیشه‌سازی با توجه به تعداد رنگ طرح زده‌شده، وارد دستگاه چاپ شده و در نهایت وارد کار دوخت می‌شود که دوخت می‌تواند بغل‌دوخت و یا ته‌دوخت باشد که براساس روش مصرف کالا انتخاب می‌شود. دانشجویان با بازدید از دستگاه لمینیت (برای بسته‌بندی پفک و چیپس و... به کار می‌رود.) و انبار محصولات به‌ کار خود خاتمه دادند. دکتر نخعی‌نژاد از بازدید صورت‌گرفته ابراز رضایت بسیار کرد و آن را بسیار مفید ارزیابی نموده و بر گسترش ارتباط بین صنعت و دانشگاه تاکید فرمود.

10,000 تومان

پایان مهلت ثبت نام