رویداد بزرگ روز مهندس 1402
تکمیل شده

رفع اشکال جبر خطی

زمان برگزاری دوره:

25 خرداد ماه ساعت 15

26و27 خردادماه ساعت18

مجازی

  • حتما پس از قطعی شدن ثبت نام خود در گروه مربوطه عضو شوید.

  • نحوه دسترسی به دوره: برگزاری زنده در نرم افزار Adboe Connect

رایگان

پایان مهلت ثبت نام