پر باز کن! فرصت ویژۀ‌ ارتقای مهارت‌های فردی و شغلی

کتاب‌ها و برنامه‌ها

نمایش 28–36 از 112 نتیجه

تکمیل شده

کارمندی یا کارآفرینی؟

این دوره توسط انجمن مهندسی صنایع دانشگاه‌ یزد برگزار می‌شود.
سطح مقدماتی
دوره مجازی
رایگان
تکمیل شده

تبادل نظر در خصوص حقوق متقابل من و سازمان محل کارم

این دوره توسط انجمن مهندسی صنایع دانشگاه‌ یزد برگزار می‌شود.
سطح مقدماتی
دوره مجازی
رایگان
تکمیل شده

نشست انتقال تجربه حول کنکور ارشد و بازار کار

این دوره توسط انجمن مهندسی صنایع دانشگاه‌ یزد برگزار می‌شود.
سطح مقدماتی
دوره مجازی
رایگان
تکمیل شده

دانشگاه و پتانسیل آن(دومین جلسه بینش)

این دوره توسط انجمن مهندسی صنایع دانشگاه‌ یزد برگزار می‌شود.
سطح مقدماتی
دوره مجازی
رایگان
تکمیل شده

بحث و گفتگو در خصوص شبکه سازی حرفه‌ای

این دوره توسط انجمن مهندسی صنایع دانشگاه‌ یزد برگزار می‌شود.
سطح مقدماتی
دوره مجازی
12,000 تومان
تکمیل شده

افزایش بازدهی فعالیت انجمن (اولین جلسه بینش)

این دوره توسط انجمن مهندسی صنایع دانشگاه‌ یزد برگزار می‌شود.
سطح مقدماتی
دوره مجازی
رایگان
تکمیل شده

مناظره علمی ارشد آری یا نه؟

این دوره توسط انجمن مهندسی صنایع دانشگاه‌ یزد برگزار می‌شود.
سطح مقدماتی
دوره مجازی
رایگان
تکمیل شده

میزگرد کنکور ارشد مهندسی صنایع

این دوره توسط انجمن مهندسی صنایع دانشگاه‌ یزد برگزار می‌شود.
سطح مقدماتی
دوره مجازی
رایگان
تکمیل شده

آشنایی با دیجیتال مارکتینگ و Google Ads

این دوره توسط انجمن مهندسی صنایع دانشگاه‌ یزد برگزار می‌شود.
سطح مقدماتی
دوره مجازی
رایگان