رویداد بزرگ روز مهندس 1402
تکمیل شده

سومین کارگاه از مجموعۀ نرم‌افزارهای مهندسی صنایع (MSP متوسطه)

زمان برگزاری دوره:

دوشنبه ۱۰ شهریور
 چهارشنبه ۱۲ شهریور
شنبه ۱۵ شهریور
دوشنبه ۱۷ شهریور
چهارشنبه ۱۹ شهریور
شنبه ۲۲ شهریور

ساعت 17 الی 20:30

مجازی

  • حتما پس از قطعی شدن ثبت نام خود در گروه مربوطه عضو شوید.

  • نحوه دسترسی به دوره: برگزاری زنده در نرم افزار Adboe Connect

110,000 تومان

پایان مهلت ثبت نام