رویداد بزرگ روز مهندس 1402
تکمیل شده

MSP

زمان برگزاری دوره:

30 بهمن، 7 اسفند، 14 اسفند، 21 اسفند و 22 اسفند

ساعت 15:30 الی 17:30

مدرس

دکتر مجید شخصی‌نیائی
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه یزد

مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری دانشگاه یزد، عضو هیأت مدیره انجمن مهندسی صنایع ایران، عضو انجمن مدیریت پروژه اروپا

مجازی

  • حتما پس از قطعی شدن ثبت نام خود در گروه مربوطه عضو شوید.

  • تعداد جلسات: 5 جلسه به مدت 10 ساعت
  • نحوه دسترسی به دوره: برگزاری زنده در نرم افزار Adboe Connect

200,000 تومان

پایان مهلت ثبت نام