رویداد بزرگ روز مهندس 1402
تکمیل شده

وبینار کارآموزی

زمان برگزاری دوره:

14 خرداد

سات 18 تا 19:30

مجازی

  • حتما پس از قطعی شدن ثبت نام خود در گروه مربوطه عضو شوید.

  • نحوه دسترسی به دوره: برگزاری زنده در نرم افزار Adboe Connect

رایگان

پایان مهلت ثبت نام