بازدید از دهمین نمایشگاه پژوهش، فناوری و فن بازار یزد و پانزدهمین نمایشگاه کامیتکس

ثبت نام رایگان بازدید

ظرفیت ثبت نام تکمیل شد.

برای ثبت نام بازدید فرم زیر را تکمیل نمایید.

زمان بازدید:

  • سه شنبه 14 آذر ماه
  •  ساعت 17

مکان حرکت:

  •  پسران: گلزار شهدا
  • دختران: سالن امام علی

حضوری

زمان بازدید:

  • سه شنبه 14 آذر ماه
  •  ساعت 17

مکان حرکت:

  •  پسران: گلزار شهدا
  • دختران: سالن امام علی
 
 

رایگان

پایان مهلت ثبت نام