رویداد بزرگ روز مهندس 1402
تکمیل شده

سومین دوره جامع تربیت کارشناس برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

زمان برگزاری دوره:

1 شهریور ماه تا 1 آبان ماه 

ساعت 17 الی 20:30

مجازی

  • حتما پس از قطعی شدن ثبت نام خود در گروه مربوطه عضو شوید.

  • نحوه دسترسی به دوره: برگزاری زنده در نرم افزار Adboe Connect

710,000 تومان

پایان مهلت ثبت نام