رویداد بزرگ روز مهندس 1402
تکمیل شده

کارگاه آموزشی Instagram و Canva

زمان برگزاری دوره:

2و4 بهمن ماه ساعت10

مجازی

  • حتما پس از قطعی شدن ثبت نام خود در گروه مربوطه عضو شوید.

  • نحوه دسترسی به دوره: برگزاری زنده در نرم افزار Adboe Connect

رایگان

پایان مهلت ثبت نام