رویداد بزرگ روز مهندس 1402
تکمیل شده

افزایش بازدهی فعالیت انجمن (اولین جلسه بینش)

زمان برگزاری دوره:

19دی ساعت 20

مجازی

  • حتما پس از قطعی شدن ثبت نام خود در گروه مربوطه عضو شوید.

  • نحوه دسترسی به دوره: برگزاری زنده در نرم افزار Adboe Connect

رایگان

پایان مهلت ثبت نام