رویداد بزرگ روز مهندس 1402

کارگاه آموزشی Access

⚠️ ظرفیت محدود. 🗓 دوشنبه 20 مردادماه، پنج‌شنبه 23 مردادماه، شنبه 25 مردادماه، دوشنبه 27 مردادماه، ⏰ ساعت 17 الی 19:30 🏢 مکان: محیط نرم‌افزار adobe connect (لینک داخل گروه ثبت‌نامی‌ها قرار می‌گیرد)
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Persian -> English (USA)...
  • Create a new word list...
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Persian -> English (USA)...
  • Create a new word list...
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Persian -> English (USA)...
  • Create a new word list...
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Persian -> English (USA)...
  • Create a new word list...
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Persian -> English (USA)...
  • Create a new word list...
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Persian -> English (USA)...
  • Create a new word list...
 • Copy

45 تومان65 تومان

پاک کردن