دورۀ آموزشی علم داده با پایتون و R

کارگاه آموزشی نرم‌افزار Excel

مشخصات دوره: 🔻کارگاه آموزش نرم‌افزار اکسل مقدماتی🔺 🗓 زمان: پنجشنبه و جمعه 18 و 19 اردیبهشت، ساعت 9 الی 13 💻 مکان: لینک کلاس به صورت پیامک برای شرکت کنندگان ارسال خواهد گردد. مدرس: مهندس مسیح عنایت‌فرد 🔸 مدرس آمار و احتمال مهندسی 🔹 مدرس اکسل سرفصل‌ها: ▪️آشنایی با محیط، ایزارها و کاربردهای اکسل ▫️آشنایی با سلول و صفحه ▪️آدرس دهی نسبی و مطلق ▫️ترکیب متن ▪️معرفی فرمول‌های پرکاربرد و پایه‌ای در تحلیل داده‌ها ▫️آشنایی با رسم انواع نمودارها ▪️آشنایی با توابع ⚠️ ظرفیت محدود

90 تومان 30 تومان

غیرقابل نام‌نویسی