رویداد بزرگ روز مهندس 1402

کاربرد اصول و مفاهیم مدیریت کیفیت در مباحث زنجیره تامین

مدیر خوب در هر شرایطی و با هر سختی در کسب و کار می‌تواند مدیریت کارکنان و زیردستان خود را داشته باشد. مدیریت یعنی فعالیتی که دارای هدف باشد. علم یعنی دانستن و هنر یعنی توانستن. تصور عمیق ما از آینده خوب و موفق و پیدا کردن راه چاره برای رسیدن به اهداف را مدیریت می نامند. مدیریت به معنای تصمیم گیری برای کاری که قرار است انجام شود می باشد.

18,000 تومان

پایان مهلت ثبت نام