رویداد بزرگ روز مهندس 1402
تکمیل شده

دورۀ جامع علم داده

حضوری

600,000 تومان

پایان مهلت ثبت نام