دوره آموزشی علم داده و بیگ دیتا با رویکرد آمار و ریاضیات
تکمیل شده

دورۀ جامع علم داده

حضوری

600,000 تومان

پایان مهلت ثبت نام