دوره آموزشی علم داده و بیگ دیتا با رویکرد آمار و ریاضیات
تکمیل شده

دورۀ آموزشی تحلیل تکنیکال بورس

حضوری

129,000 تومان

پایان مهلت ثبت نام