رویداد بزرگ روز مهندس 1402
پیش ثبت نام

بینش | کمالگرایی

رویداد بینش

برای ثبت نام فرم زیر را تکمیل نمایید.

زمان :

  • بینش | کمالگرایی
  • زمان رویداد: شنبه ۱۲ خردادماه ساعت ۱۷:30
  • مکان برگزاری : خانه رسولیان (دانشکده هنر و معماری)

فرصت ثبت نام به پایان رسیده است.

پس تکمیل فرم به صفحه پرداخت برای نهایی‌سازی ثبت‌نام خود هدایت خواهید شد.

جلسات بینش

  • بینش | کمالگرایی
  • زمان رویداد: شنبه ۱۲ خردادماه ساعت 17:30
  • مکان برگزاری : خانه رسولیان (دانشکده هنر و معماری)

تومانرایگان