ارزیابی کار و زمان و بهبود روش‌ها

0
0 دیدگاه کاربران

مطالعه کار (ارزیابی کار و زمان) ؛ به عبارتی کلی برای تمامی تکنیک هایی است که به منظور بررسی کار بشری و در تمای زمینه ها مورد استفاده قرار می گیرد و به طور نظام یافته باعث میشود که تمامی عوامل موثر در کارایی و اقتصادی بودن وضعیت مورد نظر بررسی شده و در نتیجه بهبود ایجاد شود. مطالعه روش و اندازه گیری کار در تکنیک مطالعه کار می باشد.

25,000 تومان

اطلاعات بیشتر

نویسندگان

دکتر محمدباقر قخرزاد- مهندس آیلین پاکزاد

نوبت چاپ

اول

تعداد صفحات

349