رویداد بزرگ روز مهندس 1402
هر برنامه یک گام جلوتر!

انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه یزد

252

مقام اول انجمن‌های فنی‌مهندسی کشور از نگاه وزارت علوم (اسفند ۹۹)

محور فعالیت‌ها

ما در انجمن تمام تلاش خودمان را به‌کار گرفته‌ایم تا ارزش‌آفرین باشیم.

روحیۀ کار تیمی

در انجمن علمی تقسیم وظایف بر اساس مهارت‌ها و توانایی‌هاست که در دوره‌های قبل انجمن به تیم مشغول به‌کار آموزش داده شده است. در فعالیت‌ها سعی داریم حتی‌الامکان کار گروهی و همکاری را بیاموزیم.

بحث و مشورت

بحث و گفتگوی دو/چند طرفه در قالب جلسات هم‌اندیشی انجمن و نشست‌های بینش در جریان است. طوفان فکری و به چالش کشیدن بخش‌های مختلف انجمن برای بهبود و حرکتی رو به جلو پایۀ ثابت فعالیت‌های درون ارگانی ماست.

نظرات کارشناسانه

جلسات انجمن، برنامه‌ها، همایش‌ها و کارگاه‌ها تا جایی که امکان دارد با همراهی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و با نظارت استاد مشاور صورت گرفته تا کیفیت محتوایی و علمی کار همیشه در سطوح بالای مفهوم ارزش قرار داشته باشد.

تیم ما

همکاری با انجمن موجب رشد روحیه مسئولیت پذیری و آشنایی با اصول و قواعد کار گروهی شده است.
سپهر
دبیر انجمن


نگار
سردبیر نشریه
همکاری با انجمن موجب ارتقای روابط کاری من در داخل و خارج از داشگاه شده است.
.
سارا
سرکمیتۀ گرافیک
همکاری با انجمن برای من تقویت مهارت‌های پایه‌ای مهندسی صنایع را به دنبال داشته است.
علی
سرکمیتۀ روابط عمومی
همکاری با انجمن آغاز تحولی بنیادین برای ارزش‌آفرینی و توسعه مهارت های فردی‌ست.
احسان
سرکمیتۀ مستندسازی
همکاری با انجمن برای من یک فعالیت ارزشمند در راستای توسعه مهارت های فردیست.
مهدی
سرکمیتۀ ارتباط با صنعت
همکاری با انجمن پلی بود میان دانشگاه و صنعت تا بتوانم دانش را به عمل تبدیل کنم.
فاطمه
سرکمیتۀ اجرایی