کاربردهای پویایی‌های سیستم در صنایع

0
0 دیدگاه کاربران
هدف اصلی پویا شناسی، درک و چرایی عملکردهای رفتاری در سازمان است زیرا با تحلیل و بررسی آن می توان شکاف های احتمالی ایجاد شده در بخش های مختلف را شناسایی کرد و به دنبال آن به بهینه سازی این بخش ها پرداخت. در این فرادرس، مدیریت سیستمی با رویکرد پویایی سیستم برای سازمان ها، آموزش داده می شود.

14,000 تومان

اطلاعات بیشتر

نویسندگان

یحیی زارع مهرجردی، شیما تیموری

نوبت چاپ

اول

تعداد صفحات

198